CLASS MANAGER

BİLGEATA OKULLARI'NDA CLASS MANEGER SİSTEMİ

Okullarımızda “class maneger”lık sistemi, eğitim-öğretimin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknolojik ve sosyal alanda gözlemlenen hızlı gelişime ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilebilmesi için “class maneger”lık sisteminin de hızla gelişmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. “Her birey farklı öğrenir“ sloganıyla yola çıkan “Bilgeata Okulları” da her öğrenciyi bir birey olarak görmüş, öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatına yeni bir anlayış getirmiş ve “class maneger”lık sitemi ile öğrencinin psiko-sosyal ve eğitsel olarak yanında olmayı hedeflemiştir. Kendisiyle barışık, topluma ve çevreye karşı duyarlı, özgür düşünmeye ve yaratıcı fikirlere açık olan, özgüveni yüksek, çağı yakalayabilen, varlığıyla bir değer olduğunu bilen ve bunu hissettirebilen bireyler yetiştirilmesine rehberlik etmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Okulumuzdaki “class maneger”lık sisteminde rehberlik sistemine ek olarak rehberlik sistemini geliştiren ve yenileyen önemli farklar bulunuyor. “class maneger” her hafta düzenli ve programlı bir şekilde öğrencileriyle birebir görüşüyor, öğrencilerin akademik ve pedagojik gelişimlerini takip ediyor. Bu sayede “class maneger” öğretmen – öğrenci – veli - koordinasyonunu daha etkin ve verimli olmasını sağlıyor. Eğitimde göz ardı edilmeyen okul – aile – öğrenci işbirliğini gerçekleştirmek için veli ile yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Düzenli ve programlı görüşmeler tertiplenerek geleceğimizi kuracak değerli öğrencilerimize ve ailelerine daha etkin hizmet  sunuluyor. Öğrenciyi daha iyi tanıyan öğretmenlerin desteğiyle “class maneger”lık genel anlamda rehberlik sistemi altında daha faydalı ve yeni bir eğitim metodu olarak sistemde yerini aldı. Bu bağlamda yapılacak veli oryantasyonu ve anne – baba okulu eğitimleri sayesinde de velilerin bilinçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bilgeata Okulları’nın geliştirdiği “class maneger”lık sisteminde, gerekli her türlü dokümantasyon desteği verilerek öğretmenler de özenle eğitiliyor. Sistemin bütününde öngörülen amaçlardan biri olan öğrenci, öğretmen ve veli eğitiminde eş zamanlı eğitim gerçekleştiriliyor, eğitilmemiş birey bırakılmamasına özen gösteriliyor.

 

SİSTEMİNİN AMACI

 Bu sistem ile öğrencinin;

1-      Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,

2-      Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,

3-      Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına, akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,

4-      Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,

5-      Dikkatini geliştirmesi, çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,

6-      Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması

7-      Hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına,

8-      Sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır

 

 

 

 

 

 

“CLASS MANEGER”IN GÖREVLERİ

1-       Veliyi okula davet ederek kendisini tanıtır, görevlerinden bahseder. Öğrenci ile ilgili bilmesi gereken her şeyi kendisi ile paylaşmasını sağlar.  Öğrenci ve aileyi yakından tanımak için gerekli çalışmaları ve formları doldurur, bu bilileri rehber öğretmen ile değerlendirir.

2-      Öğrenci ve veli ile ilgili bilgileri gizli tutar. Gizlilik konusunda veli ve öğrencinin güveni esastır.

3-      Öğrenciye her gün belirli bir zaman ayırarak ders esnasında ve diğer zamanlarda gözlemlerde bulunur.

4-      Öğrenci uyum sorunu veya akademik bir problem yaşıyor ise; ders öğretmenleri ve rehber öğretmen ile görüşme yaparak sorunun ne olduğunu tespit eder. Etütlere katılması konusunda ısrarcı olur, takibini yapar ve devam durumu hakkında veliye bilgi verir.

5-      Öğrencinin kılık kıyafeti ilgili kontrolünü yapar, davranış farklılıklarını tespit eder, olumsuz davranış ve alışkanlıklarında gerekirse uyarır, veliye bilgi verir.

6-      Öğrencinin herhangi bir konuda özel bir yeteneği varsa okul içi ve okul dışı yarışmalara katılmaya teşvik eder.

7-      Öğrenciye okul kuralları hakkında bilgi verir ve takibini yapar.

8-      Öğrencinin akademik durumunu ders öğretmenlerinden ve idareden takip eder, veliye bilgi verir.

9-      Öğrencinin verimli ders çalışması konusunda gerekirse rehberlik biriminden destek alarak plan yapar, takip eder.

10-   Her ay veliler ile düzenli olarak paylaşım toplantısı yapar, önerilerde bulunur.

11-   Her yarı dönemde en az bir kere ev ziyaretleri yapılacak gerekli durumlarda bu ziyaret ikiye çıkararak öğrencinin okul dışındaki yaşamında aileye ve öğrenciye önerilerde bulunur.

12-   Öğrencileriyle yaptığı düzenli görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı verir, onların her boyutuyla gelişmelerini destekler.

 

 

“CLASS MANEGER”IN DOLDURMASI ZORUNLU FORMLAR

1-      Öğrenci tanıma formu

2-      Sınıf listesi

3-      Oturma planı

4-      Haftalık ders programı

5-      Ödev takip çizelgesi

6-      Öz değerlendirme ve gözlem formu

7-      Aile görüşme formu