DOĞASAL ZEKÂ

Doğacı-Varoluşçu Zeka (Doğa, Çevre ve Canlı Zekası): Araştırmalar yapmayı sever.

Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. Doğanın insanlar üzerindeki yada insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler. İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür.

      

Öğrenme Yolu: Doğayı ve doğa da olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme.

Çalışma Alanları: Biyoloji, Zooloji, Meteoroloji, Arkeoloji, Tıp, Dağcılık gibi alanlarda başarıyla alışabilirler.

 

                 Gardner tarafından açıklanan son zekâdır ve doğal çevreyi anlama, tanıma ile ilgilidir. Doğacı zekâ kişinin çevredeki bitki ve hayvan türlerini fark ettiklerinde ve alt türlerini sınıflandırma prensiplerini yaratabildiklerinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli çiçekleri ayırt edebilen farklı hayvanları adlandırabilen, hatta, ayakkabı, araba, giysi çizimlerini ortak kategorilere yerleştirebilen çocuklarda bu zekânın gelişmiş olduğu gözlenebilir. Bu zekâ hem yapay hem de doğal çevreyi kapsar İzci, dağcı, biyolog ve zoologlar bu zekâları gelişmiş kişilerdir.

Bu zekânın özündeki yeterlilikler şunlardır

1-Doğa ile bütünleşme

2-Doğal bitki örtüsüne duyarlılık

3-Canlılar ile etkileşim kurma, koruma

4-Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık, farkındalık

5-Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma ve sınıflama

6-Bitki yetiştirme

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

Araştırmalar yapmayı sever.

Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır.

İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür.

Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar.

Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar.

Kendilerine özgü out-door etkinlikler düzenlerler doğayla her şeyi paylaşırlar.

Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar.

Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.