İÇSEL (ÖZEDÖNÜK) ZEKA

Özedönük-İçsel Zekâ  (İnsan, ilişki ve uyum zekası)

 Doğal lider olarak davranır. İkna becerisine sahiptir. Dinlemeyi ve konuşmayı sever. Diğer insanların uygularına karşı duyarlıdır. Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda meraklıdır.

        

 Öğrenme Yolu: İşbirliği yaparak, iletişim kurarak öğrenme 

Çalışma Alanları: Öğretmenlik, Psikologluk, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Yöneticilik, İşletmecilik, siyaset

 

                 Gardner’a göre günlük hayattaki en önemli zekâdır. Kişinin kendisi ile ilgili bilgisinin olması ya da yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına işaret eden zekâdır. Özedönük zekâsı güçlü olan birey, kendi coşkularının sınırlarını  anlayabilen, kendi davranışlarını yönetirken bunlara dayanabilen, güvenebilen kişidir. Böyle bir kişi, zamanında düşünmeyi, yanıtlamayı ve kendini değerlendirmeyi bilir. Düşünce ve duygular ne kadar bilinçli hale gelirse günlük yaşamla iç dünyamız arasındaki bağlar da o kadar kuvvetlenir. Kendi kendini gözlem bu zekânın geliştirilmesi için kullanılabilecek bir yoldur. Din adamları psikologlar, filozoflar özedönük zekâları gelişmiş insanlardır(Demirel, 2000:151)

Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır

1-Konsantrasyon

2-Düşünsellik

3-Yürütücübiliş/Üstbiliş (Düşünme hakkındaki düşünce etkinlikleri)

4-Değişik duyguların farkında olma

5-Özü tanıma ve değer verme

6-Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl yürütme

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

Özgürlüğüne düşkündür.

Bireysel çalışmalardan zevk alır.

Kendisi hakkında düşünmeyi sever.

Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır.

Başarı ve başarısızlıklardan zevk alır.

Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.

Yalnız kalmaktan hoşlanır.

Kendi iç dünyasını düşünür.

Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır.

Öğrenirken kişisel çalışmalar, kendini değerlendirme ve kişisel farkındalığa ihtiyaç duyar.

Yaşadıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla düşünürler.

Kendi içlerinde bir değer ve anlayış sistemi oluştururlar.

Her şeyde kendilerinden bir şey ararlar.

Yaşam felsefelerini oluşturmaya yönelik bir arayış içindedirler.

Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.