SAYISAL ZEKA

                                                                                                             SAYISAL ZEKA

Mantıksal-Matematiksel Zekâ ( sayı, anlama ve mantık  zekâsı) : Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar. Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar. Zeka oyunlarında başarılıdır.  Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.

           

Öğrenme Yolu: Akıl yürüterek, soyut modelleri tasarlayarak, sayılarla düşünerek öğrenir.

Çalışma Alanları: Matematik ve mühendislik bilimleri, Bilim Adamlığı, İstatistik, Muhasebe, Bilgisayar, Ekonomi

 

                Bu zekâ, sayılar ve akıl yürütme zekâsı ya da tümdengelim ve tümevarım ile akıl yürütme, soyut problemler çözme ve birbiri ile ilişkili kavramlar, düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir. Mantıksal-matematiksel zekâ bilimsel hipotezi sınıflandırmada, öngörü, öncelik verme ve oluşturma, neden sonuç ilişkilerini anlama becerilerini içerir.

            Mantıksal matematiksel zekâsı güçlü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısallaştırarak ve hesaplayarak ve olaylar arasındaki birtakım soyut ilişkiler üzerinde düşünerek öğrenirler.

 

 Bu zekânın özündeki kapasiteler şu şekilde belirtmiştir:

1-Soyut yapıları tanıma

2-Tümevarım yoluyla akıl yürütme

3-Tümdengelim yoluyla akıl yürütme

4-Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme

5-Karmaşık hesaplamalar yapma

6-Bilimsel yöntemi kullanma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.

Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar.

Matematik aktivitelerini, strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.

Yüksek düşünme tekniklerini kullanır.

Zekâ oyunlarında başarılıdır.

Deney yapma, sınama, sorgulama ve araştırmalardan zevk alır.

Öğrenmede daha çok keşifler, düşünme, tümevarım ve problem çözmeden yararlanır.

Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.

Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.

Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır.

Hipotezler kurar ve sınar.

Miktar tahminlerinde bulunur.

Grafikler ya da şekiller halinde verilen (görsel) bilgileri yorumlar.

Bilgisayar programları hazırlar.

Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.