SOSYAL ZEKÂ

                                                                                                         SOSYAL ZEKÂ

 Sosyal Zekâ ( İnsan, ilişki ve uyum zekâsı ) : Doğal lider olarak davranır. İkna becerisine sahiptir. Dinlemeyi ve konuşmayı sever. Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdır. Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda meraklıdır.

           

Öğrenme Yolu: İşbirliği yaparak, iletişim kurarak öğrenme 

Çalışma Alanları: Öğretmenlik, Psikologluk, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık, Yöneticilik,  

                 İşletmecilik, siyaset

 

                 Bu zekâ çevredeki bireylerle iletişim kurma, onları anlama, bu kişilerin ruh durumlarını ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara işaret eder. Bu zekâsı gelişmiş insanlar moral, mizaç, güdüler ve eğilimleri fark eder ve ayrıştırırlar. Bu zekâ sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini, işbirliği becerilerini, çatışma yöntemini uzlaşma becerileri ile ortak fayda amacına ulaşmak için gereken güven, saygınlık, liderlik ve diğerlerini güdüleme yeteneği ile ilgilidir. Kişiler arası ilişkileri güçlü olanların önemli özellikleri arasında, başkalarının duygularına, korkularına, meraklarına ve inançlarına empati gösterme, yargılamadan dinleme ve performanslarını en üst düzeye çıkarmalarında yardımcı olma isteği vardır.

Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır

1-İnsanlarla sözlü ya da sözsüz etkin iletişim kurma

2-Bir bireyin ruhsal durumunu ya da duygularını okuma

3-Grupta işbirliği içinde çalışma

4-Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme

5-Empati kurma

6-Sinerji kazanma ve yaratma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır.

Doğal lider olarak davranır.

İkna becerisine sahiptir.

Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır.

Çok arkadaşı vardır.

Dinlemeyi ve konuşmayı sever.

Yönetme ve organize etmeden zevk alır.

Öğrenmede arkadaşlar, grup oyunları ve sunuş yapmaya ihtiyaç duyar.

Yaşıtlar ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar.

Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar.

Diğer insanları konuşmaları ile etkilerler.

Grup ve takım çalışmalarından, çok özel ve mükemmel ürünler ortaya çıkararak; gruplar halinde çalışmaktan zevk alırlar.

Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda çok meraklıdırlar.

Çok küçük yaşlarda bile toplumsal ve politik sorunlarla ilgilenebilirler.

Güçlü bir espri yeteneğine sahiptirler.

Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilirler.

İnsanların her tür davranışına karşı kabul edicidirler.

Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanırlar.

Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler.

İnsanları organize etme yetenekleri vardır.

Liderlik vasıflarını taşırlar.