UZAMSAL ZEKA

                                                                                            UZAMSAL ZEKA

 Görsel ve Mekansal Zekâ (Resim, renk ve şekil zekâsı) : Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir, okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. 3 boyutlu ürünler hazırlar, bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir.

         

Öğrenme Yolu: İmgeleri düzenleyerek, çizerek, desen oluşturarak, hayal ederek.

Çalışma Alanları: Ressamlık, Mimarlık, Mühendislik, Heykeltıraşlık, Tasarımcılık, İzcilik...

 

                 Görsel/Uzamsal zekâ, resimler ve imgeler zekâsı ya da görsel dünyayı doğru olarak algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma kapasitesidir. Şekil, renk biçim ve dokunuşu ve bunları somut ürünlere dönüştürme yeteneklerini içerir. Bu zekâ özelliği duygusal motor algının keskinleşmesi ile başlar. Göz, renk, şekil, biçim, dokunuş, derinlik boyut ve ilişkilerini ayrıştırır. Zekâ gelişirken el-göz koordinasyonu, ince hareket kontrolü ile kişinin algılanan algılanan şekil ve renkleri çeşitli ortamlarda yeniden üretmesini sağlar. Mimarlar, heykeltıraşlar, ressamlar, dekoratörler, bahçıvan grafik tasarımcılar uzamsal zekâlarını en üst düzeyde kullanırlar

 

Bu zekânın özündeki kapasiteler şunlardır

1-Aktif hayal gücü

2-Zihinde canlandırma

3-Uzayda yer, yön, yol bulma

4-Grafik temsili

5-Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma

6-İmajlarla zihinsel manevralar yapma

7-Farklı açılardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma

Bu zekâsı yüksek olan kişiler;

Resimler ve şekillerle düşünür.

Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir.

Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.

Çok hayal kurar.

Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever.

Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar.

Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır.

Öğrenmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır.

Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.

Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir.

Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.

Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır. Origami ve maketler hazırlar.

Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir.

Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürür.